Sunday, 2/10/2022 UTC+2
Strona Tematyczna!

Medical spare parts suppliers

Post by relatedRelated post

Sprzęt medyczny – gdzie szukać?
W Polsce sprzęt lekarski pozostawia wiele do życzenia, a obecny sprzęt medyczny na którym pracować muszą nasi lekarze pozostawia wiele do życzenia, a pomimo wszystko w dalszym ciągu mamy do czynienia z sytuacją, w jakiej to polscy lekarze pracują na sprzęcie, jaki nie nadaje się już do leczenia. Niestety w znacznej większości krajowych szpitali znajduje się przestarzały, wysłużony sprzęt medyczny, który powinien być odroczony do magazynu, a ten w dalszym ciągu jest używany, co to kłopotliwe nie wynika z zdumiewającego funkcjonowanie tego wyposażenia, a właściwie z braku funduszy na współczesny sprzęt, jaki obecny wyprzedza o lata świetlne – zobacz Medical spare parts suppliers. To kłopotliwe nie ma tak faktycznie funkcjonalnej recepty na zmianę tej sytuacji tak, by sprzęt medyczny w naszym kraju stał na wyższym poziomie albowiem na to nie ma pieniędzy, a NFZ zamiast pomagać i finansować sprzęt lekarski to w dalszym ciągu ograbia krajowe szpitale z pieniędzy, przez co obecnie mamy taką a nie inną sytuację, na czym cierpią w głównej mierze pacjenci, którzy nie są w ten sposób leczeni na wysokim poziomie.

About